Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

20:51
7696 53db
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viajustaperson justaperson
20:50
7546 fdfb 500
Reposted fromdivi divi viajustaperson justaperson
20:49
9885 d127 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
20:49
20:45
Reposted frombluuu bluuu viaiamdreamer iamdreamer
20:44
4610 c834 500
Reposted fromcrazydunky crazydunky viaEhem Ehem
18:55
Wybierając partnera życiowego musisz pamiętać dziecko, że nie liczy się jak on wygląda, czy ile ma talentów, tylko jakie ma serce - serce do innych i do ciebie. Bo za 50 lat będzie cały pomarszczony, a życie jest nieprzewidywalne i nawet zapalony tancerz w wyniku pewnych wypadków może nie być w stanie postawić samodzielnie kroku. I wtedy właśnie liczy się tylko to, co on ma w środku. Czy jest serdeczny i dobry, czy daje silne oparcie i poczucie bezpieczeństwa, czy troszczy się o ciebie i nie tylko mówi, ale i pokazuje, że cię kocha. Nie chodzi tu o wielkie czyny, bo miłość składa się w sumie z tych malutkich gestów - z wracania do domu, do ciebie w pierwszej kolejności ponad wszystkim, z uśmiechu w trudnych momentach, z zawiązywania ci szalika pod szyją, gdy zimno, z używania w kuchni składnika, którego on nie lubi, ale je tylko dlatego, bo wie, że ty za nim przepadasz, z umiejętności powiedzenia przepraszam, gdy się zrobiło źle i wielu innych. Tak ważna jest umiejętność postawienia siebie samego na drugim miejscu i kierowania się dobrem ukochanej osoby. Musisz przede wszystkim wiedzieć, że on cię kocha - a reszta naprawdę się nie liczy.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKahlua Kahlua

September 18 2017

18:04
18:02
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku
17:14
0246 16d3
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viagdziejestola gdziejestola

September 15 2017

15:43
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaawaken awaken
15:43
7890 753f
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaskins skins
15:41
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
15:41
8369 478e
Reposted fromels els viastaystrongangie staystrongangie
07:02
Reposted fromjasminum jasminum viajustaperson justaperson
06:59
5976 6e08
Reposted fromurojenie urojenie viakundel kundel

September 14 2017

18:45
7483 b7b1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaruk0la ruk0la
18:37
0320 6dfa 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
18:36
0347 32ab 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
18:36
7480 56c1
Reposted fromlovelove lovelove viaRaspberrys Raspberrys
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl